Budsjettkjema 1B - Drift

Budsjettskjema 1B - Drift Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
Sum gruppeansvar: 1 POLITISK STYRING 3 645 329 3 805 708 3 621 765 3 805 708 3 621 765
Korrigering, er teke med i 1A -
Fordelt til drift 3 645 329 3 805 708 3 621 765 3 805 708 3 621 765
-
Sum gruppeansvar: 2 KOMMUNE LEIING - STAB 16 768 889 17 453 945 17 453 945 17 453 945 17 453 945
Korrigering, er teke med i 1A -
Fordelt til drift 16 768 889 17 453 945 17 453 945 17 453 945 17 453 945
-
Sum gruppeansvar: 3 FELLESUTGIFTER/FELLESINNTEKTER 13 816 241 11 498 170 11 498 170 11 498 170 11 498 170
Korrigering, er teke med i 1A -
Fordelt til drift 13 816 241 11 498 170 11 498 170 11 498 170 11 498 170
-
Sum gruppeansvar: 4 DIVERSE TENESTEOMRÅDE 8 644 973 7 709 625 7 709 625 7 709 625 7 709 625
Korrigering, er teke med i 1A -315 000 -315 000 -315 000 -315 000 -315 000
Fordelt til drift 8 329 973 7 394 625 7 394 625 7 394 625 7 394 625
-
Sum gruppeansvar: 5 OPPVEKST 183 913 991 195 622 054 195 622 054 195 622 054 195 622 054
Korrigering, er teke med i 1A -
Fordelt til drift 183 913 991 195 622 054 195 622 054 195 622 054 195 622 054
-
Sum gruppeansvar: 6 BARN, FAMILIE, HELSE 40 335 997 37 968 381 37 968 381 37 968 381 37 968 381
Korrigering, er teke med i 1A -
Fordelt til drift 40 335 997 37 968 381 37 968 381 37 968 381 37 968 381
-
Sum gruppeansvar: 7 PLEIE, OMSORG OG SOSIAL 118 197 313 134 990 122 134 990 122 134 990 122 134 990 122
Korrigering, er teke med i 1A 6 000 - - - -
Fordelt til drift 118 203 313 134 990 122 134 990 122 134 990 122 134 990 122
-
Sum gruppeansvar: 8 MILJØ OG KULTUR 7 965 832 8 549 045 8 549 045 8 549 045 8 549 045
Korrigering, er teke med i 1A -
Fordelt til drift 7 965 832 8 549 045 8 549 045 8 549 045 8 549 045
-
Sum gruppeansvar: 9 TEKNISK 42 711 071 47 414 955 46 322 955 46 882 955 46 882 955
Korrigering, er teke med i 1A -2 767 739 3 756 717 3 756 717 3 756 717 3 756 717
Fordelt til drift 39 943 332 51 171 672 50 079 672 50 639 672 50 639 672
-
Sum gruppeansvar: 10 KYRKJELEGE FØREMÅL 4 850 096 4 948 100 4 928 100 4 878 100 4 878 100
Fordelt til drift 4 850 096 4 948 100 4 928 100 4 878 100 4 878 100
-
Sum gruppeansvar: 12 SKATT, RAMMETILSKOT, FINANS -33 785 008 -41 238 262 -41 238 262 -41 238 262 -41 238 262
Fordelt til drift -33 785 008 -41 238 262 -41 238 262 -41 238 262 -41 238 262
-
Fordelt til drift 403 987 985 432 163 560 430 867 617 431 561 560 431 377 617
Budsjettskjema 1A Til fordeling drift 403 987 985 -432 163 560 -430 867 617 -431 561 560 -431 377 617
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk - - - - -