8 Miljø og kultur

Tenestene knytt til dette rammeområdet er flytta. Teneste 3830 Kulturskule er flytta til ramme 5 oppvekst. Resterande tenester er flytta til ramme 2 Kommuneleiing - Stab, kultur, service og næring.

Drift

Drift
Teneste 8 MILJØ OG KULTUR - Kommunedirektøren sitt forslag Regnskap 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024
Alle tal i heile 1 000
2310 AKTIVITETSTILBOD BARN OG UNGE 63 276 0 0 0 0
2423 MOT - PROSJEKTET 350 361 0 0 0 0
2730 KOMMUNALE SYSSELSETTINGSTILTAK 354 338 0 0 0 0
3620 FRILUFTSLIV 200 266 0 0 0 0
3650 KULTURMINNEVERN 134 98 0 0 0 0
3700 BIBLIOTEK 1 605 1 763 0 0 0 0
3750 MUSEER 274 3 0 0 0 0
3770 KUNST OG KUNSTFORMIDLING 145 140 0 0 0 0
3810 IDRETT 259 250 0 0 0 0
3830 KULTURSKULE 2 850 2 264 0 0 0 0
3850 KULTURKONTORET 1 458 1 422 0 0 0 0
3851 ANDRE KULTURTILTAK 88 109 0 0 0 0
3852 FRIVILLIGSENTRAL 855 700 0 0 0 0
Sum ramme 8 Miljø og kultur 8 636 7 988 0 0 0 0
Sum ramme 8 MILJØ OG KULTUR 8 611 8 549 0 0 0 0