8.6.2 Investering fordelt på ansvar

Ansvar Beskrivelse - Kommunedirektøren sitt forslag Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024
1300 FELLES - DRIFT 1 350 000 1 400 000 2 700 000 2 750 000 2 800 000
2300 GRUNNSKULEN - UFORDELT 0 0 600 000 600 000 600 000
4300 MILJØ OG KULTUR 0 0 0 150 000 150 000
5100 EIGEDOMSAVDELING 0 0 5 163 000 7 213 000 11 113 000
5300 BRANNVERN 1 325 000 0 0 0 0
5400 KOMMUNALT KARTVERK 0 650 000 650 000 650 000 650 000
5500 REGULERING 0 0 843 750 93 750 93 750
5520 GRUNNKJØP 0 10 000 000 1 000 000 0 0
6000 OPPARBEIDING UTBYGGINGSOMRÅDER 0 1 350 000 3 550 000 400 000 400 000
6100 VEGANLEGG 0 700 000 5 456 250 3 456 250 42 356 250
6200 VASSFORSYNING - VAR 8 927 000 37 100 000 13 000 000 7 500 000 7 700 000
6300 AVLØP OG RENSING - VAR 2 400 000 21 200 000 8 000 000 21 200 000 6 400 000
7000 KYRKJELEGE FØREMÅL 0 0 700 000 0 200 000
Framlegg frå kommunedirektøren.