7.4.2 Investering fordelt på rammeområde

Beskrivelse - kommunedirektøren sitt forslag Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025
1 POLITISK STYRING 0 0 0 0 0
2 KOMMUNE LEIING - STAB, KULTUR, SERVICE OG NÆRING 0 0 0 150 000 150 000
3 FELLESUTGIFTER/FELLESINNTEKTER 1 400 000 2 500 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
4 DIVERSE TENESTEOMRÅDE 0 0 0 0 0
5 OPPVEKST 0 600 000 725 000 913 000 1 038 000
6 BARN, FAMILIE, HELSE 0 0 0 0 0
7 PLEIE, OMSORG OG SOSIAL 0 0 0 0 0
8 MILJØ OG KULTUR 0 0 0 0 0
9 TEKNISK 71 000 000 39 630 000 65 390 000 61 460 000 82 030 000
10 KYRKJELEGE FØREMÅL 0 0 800 000 0 200 000
Framlegg frå kommunedirektøren.